Освітньо-професійні програми та навчально-методичне забезпечення

          

Освітньо-професійні програми спеціальності 122 Комп'ютерні науки

Бакалавр

Магістр

          

СИЛАБУСИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1 курс

Інтернет-технології

Програмування І

Математичний аналіз

Інформатика

Дискретна математика

Алгебра та геометрія

Іноземна мова

Історія та культура України

Правові основи діяльності в сфері інформаційних технологій та інформаційної безпеки

Фізичне виховання

2 курс

Архітектура обчислювальних систем

Операційні системи та системне програмування

Алгоритми і структури даних

Математична логіка

Програмування ІІ

Теорія ймовірностей та математична статистика

Організація та обробка електронної інформації

Офісні комп’ютерні технології

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3 курс

Методи оптимізації та дослідження операцій

Теорія алгоритмів

Теорія програмування

Системний аналіз та теорія прийняття рішень

Проектне навчання з курсу Системний аналіз та теорія прийняття рішень

Проектне навчання з курсу Методи оптимізації та дослідження операцій

Програмування та підтримка веб-застосувань

Платформи корпоративних інформаційних систем

Обробка зображень та мультимедіа

Обчислювальні методи

Елементи комбінаторної оптимізації

Бази даних та інформаційні системи

4 курс

Курсовий проект з фаху

Практична підготовка

Бакалаврська робота

 

Вибіркові освітні компоненти

Цикл професійної підготовки

Цикл загальної підготовки

 

Архіви

2021-22 н.р.

2020-21 н.р.

          

СИЛАБУСИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Основи наукових досліджень в інформатиці

Аналіз алгоритмів

Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації

Комп’ютерний аналіз статистичних даних

Нейронно-мережеві технології в інформатиці

Сучасні методи оптимізації та їх програмування

Операційні системи Unix

Проектне навчання з курсу Сучасні методи оптимізації та їх програмування

Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ

Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів

Науковий семінар

Курсовий проект з фаху

Практична підготовка

Кваліфікаційна робота

 

Вибіркові освітні компоненти

Цикл професійної підготовки

Цикл загальної підготовки

 

Архіви

2021-22 н.р.

2020-21 н.р.