АНКЕТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

          

Анкетування стейкхолдерів

Кафедра КНІТ проводе опитування стейкхолдерів для отримання пропозицій до проєктів освітніх програм спеціальності "Комп'ютерні науки" ступеня бакалавра та магістра набору 2023 року.

Анкетування буде тривати до 16 лютого 2023 року.

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ (СТУДЕНТІВ, ВИПУСКНИКІВ, ВИКЛАДАЧІВ, РОБОТОДАВЦІВ) ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» У ПУЕТ набору 2023 року https://forms.gle/yumUZqm23aDfUKvW7

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ (СТУДЕНТІВ, ВИПУСКНИКІВ, ВИКЛАДАЧІВ, РОБОТОДАВЦІВ) ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» У ПУЕТ набору 2023 року https://forms.gle/h9rrQp3xBMgdY5bN8

          

Проєкти освітніх програм 2023

Освітня програма 122 "Комп'ютерні науки" бакалавра 2023 

Освітня програма 122 "Комп'ютерні науки" магістра 2023 

          

Результати анкетування студентів  освітньої програми«Комп’ютерні науки»  ступеня бакалавр та магістр стосовно організації навчального процесу в 2 семестрі  2022-23 н.р.

З 1.12.22 по 14.12. 22 р. гарантом освітньої програми "Комп'ютерні науки"  було проведено анонімне анкетування студентів 1-4 курсів ступеня бакалавра та 1 курсу магістрів  денної форми навчання стосовно форми навчання в 2 семестрі 2022-23 н.р.

Усього в анкетуванні (https://forms.gle/ynXWaiNsoQimG2kM8) взяли участь 160 студентів. Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися форми навчання: дистанційна, офлайн чи змішана.

Результати анкетування обговорені на кафедрі КНІТ (протокол №5 від  13 грудня 2022 року), а також будуть використані у вдосконаленні освітнього процесу.

          

Результати анкетування випускників  освітньої програми 122 «Комп’ютерні науки» в  2022/23 н.р.

В листопаді-грудні 2022 р. проходило анкетування випускників освітньої програми 122 "Комп'ютерні науки" (моніторинг задоволеності організацією освіти та освітнього процесу в ПУЕТ).

Результати анкетування обговорені на розширеному засіданні кафедри КНІТ 13 грудня 2022 р. (протокол №5).

В анкетуванні прийняло участь 20 випускників спеціальності Комп’ютерні науки, Соціальна інформатика ступеня бакалавра та магістра.

Повні результати анкетування

          

Результати анкетування стейкхолдерів  стосовно магістерської освітньої програми 122 «Комп’ютерні науки» в  2022/23 н.р.

В листопаді-грудні 2022 р. проходило анкетування роботодавців стосовно освітньої програми 122 "Комп'ютерні науки" ступеня магістра.

Результати анкетування обговорені на розширеному засіданні кафедри КНІТ   13 грудня 2022 р. (протокол №5).

Повні результати анкетування

          

Результати анкетування стейкхолдерів  стосовно бакалаврської освітньої програми 122 «Комп’ютерні науки» в  2022/23 н.р.

В листопаді-грудні 2022 р. проходило анкетування роботодавців стосовно освітньої програми 122 "Комп'ютерні науки" ступеня бакалавра.

Результати анкетування обговорені на розширеному засіданні кафедри КНІТ 13 грудня 2022 р. (протокол №5).

Повні результати анкетування

          

Результати передсесійного анкетування студентів ступеня магістра освітньої програми 122 «Комп’ютерні науки» в 1 семестрі 2022/23 н.р.

В листопаді 2022 року кафедрою КНІТ було проведено анонімне анкетування студентів 1-2 курсів ступеня магістра спеціальності «Комп’ютерні науки» денної форми навчання.

Усього в анкетуванні взяли участь 35 студентів. Для проведення опитування було підготовлено анкету, яка включала 19 питань.

Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися задоволеності вибором освітньої програми та її наповненості, академічної доброчесності, навчального навантаження та практики, поєднання навчання з роботою, організація навчального процесу  тощо.

Форма, за якою проводилось опитування: Анкета   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf7AODkYrGHXelEYMlvtZ5rTLs4GSSffBwEvwBQC9twRJqUQ/closedform

Результати анкетування обговорені на кафедрі КНІТ (протокол №5 від  13 грудня 2022 року), а також разом зі студентами та роботодавцями,  а також будуть використані у вдосконаленні освітнього процесу та освітніх програм.

Повні результати анкетування

          

Результати передсесійного анкетування студентів ступеня бакалавра освітньої програми 122 «Комп’ютерні науки» в 1 семестрі 2022/23 н.р.

В листопаді 2022 року кафедрою КНІТ було проведено анонімне анкетування студентів 1-4 курсів ступеня бакалавра спеціальності «Комп’ютерні науки» денної форми навчання.

Усього в анкетуванні взяли участь 102 студентів. Для проведення опитування було підготовлено анкету, яка включала 19 питань.

Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися задоволеності вибором освітньої програми та її наповненості, академічної доброчесності, навчального навантаження та практики, поєднання навчання з роботою, організація навчального процесу  тощо.

Форма, за якою проводилось опитування: Анкета   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-tlk2pj3ueOeXv18xPjOmF5xecUqOCprUa8oPGcNExgdu2A/closedform

Результати анкетування обговорені на кафедрі КНІТ (протокол №5 від  13 грудня 2022 року), а також разом зі студентами та роботодавцями,  а також будуть використані у вдосконаленні освітнього процесу та освітніх програм.

Повні результати анкетування

          

Анкетування роботодавців

Опитування потенційних роботодавців щодо якості освітньої діяльності та відповідності підготовки здобувачів до потреб ринку праці.

Анкетування буде тривати до кінця грудня 2022 року.

АНКЕТА ВИВЧЕННЯ ДУМКИ РОБОТОДАВЦІВ СТОСОВНО БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» У ПУЕТ 2023

https://forms.gle/eCX5LtpL8xk1Yg947

АНКЕТА ВИВЧЕННЯ ДУМКИ РОБОТОДАВЦІВ СТОСОВНО МАГІСТЕРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» У ПУЕТ 2023

https://forms.gle/yLAPJ3kQk7WUNeJA6

          

Анкетування випускників минулих років спеціальності Комп’ютерні науки

З метою проведення моніторингу задоволеності організацією освіти та освітнього процесу в ПУЕТ просимо долучитися випускників минулих років до анонімного анкетування.

Анкетування буде тривати до кінця листопада 2022 року.

Анкета для випускників спеціальності Комп’ютерні науки https://docs.google.com/forms/d/19eSuRRspLg6fPCYDupRZ0-M072NM5w7J1vvCj-z_6MA/edit

          

Анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності Комп’ютерні науки ступеня бакалавра та магістра в І семестрі 2022-2023 н.р.

З метою проведення моніторингу якості освітніх програм та реалізації принципу «студентоцентрованого навчання» просимо долучитися здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та магістра до анонімного анкетування за результатами навчання в І семестрі 2022-2023 навчального року.

Анкетування буде тривати до кінця листопада 2022 року.

Анкета для студентів ступеня бакалавра освітньої програми «Комп’ютерні науки»  https://forms.gle/CG2MdZA5T3w6Sp117

Анкета для студентів ступеня магістра освітньої програми  «Комп’ютерні науки»  https://forms.gle/tvAG3wWKDj1LnaJr9

          

Результати анкетування студентів 1 курсу спеціальності «Комп’ютерні науки»  ступеня бакалавра стосовно організації навчального процесу в 2022-23 н.р.

З 12 по 14 вересня 2022 року кафедрою КНІТ було проведено анонімне анкетування студентів 1 курсу ступеня бакалавра спеціальності «Комп’ютерні науки» денної форми навчання стосовно форми навчання в новому 2022-23 н.р.

Усього в анкетуванні взяли участь 38 студентів. Для проведення опитування було підготовлено анкету щодо організації навчального процесу в 2022-23 н.р., яка включала 3 питання: чи маєте можливість відвідувати університет, який формат лекційних занять вам зручний, який формат практичних (лабораторних) вам зручний.

Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися форми навчання: дистанційна, офлайн чи змішана. Більшість студентів обрала змішану форму навчання.

Форма, за якою проводилось опитування: Анкета

Результати анкетування обговорені на засіданні кафедрі КНІТ (протокол №2 від  15 вересня 2022 року), а також будуть використані у вдосконаленні освітнього процесу.

Повні результати анкетування

 

          

Анкетування студентів 1 кусу спеціальності Комп’ютерні науки ступеня бакалавра стосовно організації навчального процесу в 2022-23 н.р.

12-14 вересня 2022 року студенти 1 курсу спеціальності Комп’ютерні науки ступеня бакалавра проходять анонімне анкетування стосовно організації освітнього процесу в 2022-23 н.р. Студентам пропонуються наступні питання: чи маєте можливість відвідувати університет, який формат лекційних занять вам зручний, який формат практичних (лабораторних) вам зручний.

Результати анкетування будуть  розглянуті на засіданні кафедри КНІТ та враховані для вдосконалення організації навчального процесу в 2022-23 н.р.

Анкета: https://docs.google.com/forms/d/1pw_2WN11s8RGvpay4dPbClqht5SJwhReskTDHEjWJHU/edit?usp=sharing

          

Результати анкетування студентів ступеня бакалавра та магістра перед початком нового 2022-23 н.р.

У серпні 2022 року кафедрою КНІТ було проведено анонімне анкетування студентів 2-4 курсів ступеня бакалавра та 2 курсу магістрів спеціальності «Комп’ютерні науки» денної форми навчання стосовно форми навчання в новому 2022-23 н.р.

Усього в анкетуванні взяли участь 82 студенти. Для проведення опитування було підготовлено анкету щодо організації навчального процесу в 2022-23 н.р., яка включала 3 питання: чи маєте можливість відвідувати університет, який формат лекційних занять вам зручний, який формат практичних (лабораторних) вам зручний.

Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися форми навчання: дистанційна, офлайн чи змішана.

Форма, за якою проводилось опитування: Анкета  https://forms.gle/j64cbnxZpNacEn4aA

Результати анкетування обговорені на кафедрі КНІТ (протокол №14 від  22 серпня 2022 року), а також будуть використані у вдосконаленні освітнього процесу.

Повні результати анкетування

          

Шановні студенти спеціальності "Комп’ютерні науки"! 

Маємо надію, що Ви в безпеці та вже плануєте розпочати навчальний рік. 

Навчання 2022-23 року планується розпочати із вересня, розглядається можливість проведення занять в офлайн режимі (під час сирени всі знаходяться в обладнаному бомбосховищі університету). Зважаючи на обставини в країні, викладачі кафедри хочуть зробити ваше навчання максимально комфортним, тому просимо долучитися до опитування щодо організації навчального процесу, результати якого будуть враховані при  плануванні розкладу та формату навчання.

Анкета:  https://forms.gle/j64cbnxZpNacEn4aA

          

Рецензії та відгуки роботодавців до освітньої програми 122 Комп'ютерні науки ступеня магістра 2022 рік

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Освітня програма 122 Комп'ютерні науки ступеня магістра 2022 рік

          

Рецензії та відгуки роботодавців до освітньої програми 122 Комп'ютерні науки ступеня бакалавра 2022 рік

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Рецензія 4

Освітня програма 122 Комп'ютерні науки ступеня бакалавра 2022 рік

Порівняльний аналіз освітньої програми Комп’ютерні науки ступеня бакалавра з провідними ЗВО

          

Результати анкетування стейкхолдерів  стосовно бакалаврської освітньої програми 122 «Комп’ютерні науки» в  2021/22 н.р.

В квітні 2022 р. проходило анонімне анкетування роботодавців стосовно освітньої програми 122 "Комп'ютерні науки" ступеня бакалавра.

Результати анкетування обговорені на розширеному засіданні кафедри КНІТ 5 травня 2022 р. (протокол №11).

Результати анкетування https://docs.google.com/spreadsheets/d/12NCixLFC_izEME7CWQmHRUg3Xbp9eVcuUSe0FJ0K0Jw/edit?usp=sharing

 

          

Результати анкетування стейкхолдерів  стосовно магістерської освітньої програми 122 «Комп’ютерні науки» в  2021/22 н.р.

В квітні 2022 р. проходило анонімне анкетування роботодавців стосовно освітньої програми 122 "Комп'ютерні науки" ступеня магістра.

Результати анкетування обговорені на розширеному засіданні кафедри КНІТ 5 травня 2022 р. (протокол №11).

Результати анкетування https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WuwrmA-09pE6DoLKGCQ6Jygf7Y5LVuY7oWC1ZZz4XnI/edit?usp=sharing

 

          

Результати передсесійного анкетування студентів ступеня магістра освітньої програми 122 «Комп’ютерні науки» в 2 семестрі 2021/22 н.р.

В квітні 2022 року кафедрою КНІТ було проведено анонімне анкетування студентів 1-2 курсів ступеня магістра спеціальності «Комп’ютерні науки» денної форми навчання.

Усього в анкетуванні взяли участь 80 відсотків студентів. Для проведення опитування було підготовлено анкету, яка включала 20 питань.

Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися задоволеності вибором освітньої програми та її наповненості, академічної доброчесності, навчального навантаження та практики, поєднання навчання з роботою, організація навчального процесу тощо.

Форма, за якою проводилось опитування: Анкета  https://docs.google.com/forms/d/1zXOelQ3EztwsSp91Q9sKN_h8M3B7lkBaUJxYwk7vzvM/edit

Результати анкетування обговорені на кафедрі КНІТ (протокол №11 від  5 травня 2022 року), а також разом зі студентами та роботодавцями,  а також будуть використані у вдосконаленні освітнього процесу та освітніх програм.

Повні результати анкетування

          

Результати передсесійного анкетування студентів ступеня бакалавра освітньої програми 122 «Комп’ютерні науки» в 2 семестрі 2021/22 н.р.

В квітні 2022 року кафедрою КНІТ було проведено анонімне анкетування студентів 1-4 курсів ступеня бакалавра спеціальності «Комп’ютерні науки» денної форми навчання.

Усього в анкетуванні взяли участь 89 студентів. Для проведення опитування було підготовлено анкету, яка включала 20 питань.

Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися задоволеності вибором освітньої програми та її наповненості, академічної доброчесності, навчального навантаження та практики, поєднання навчання з роботою, організація навчального процесу  тощо.

Форма, за якою проводилось опитування: Анкета  https://docs.google.com/forms/d/12_4LCJZO0xZDPIJ-dD-H3LfUwO9YQdm2u5TBZOq_e0Y/edit

Графічна візуалізація результатів опитування

Результати анкетування обговорені на кафедрі КНІТ (протокол №11 від  5 травня 2022 року), а також разом зі студентами та роботодавцями,  а також будуть використані у вдосконаленні освітнього процесу та освітніх програм.

Повні результати анкетування

          

Проєкти освітніх програм 2022

Освітня програма 122 "Комп'ютерні науки" бакалавра 2022 

Освітня програма 122 "Комп'ютерні науки" магістра 2022 

          

Анкетування роботодавців

АНКЕТА ВИВЧЕННЯ ДУМКИ РОБОТОДАВЦІВ СТОСОВНО БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» У ПУЕТ 2022

АНКЕТА ВИВЧЕННЯ ДУМКИ РОБОТОДАВЦІВ СТОСОВНО МАГІСТЕРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» У ПУЕТ 2022

          

Анкетування здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та магістра в ІІ семестрі 2021-2022 н.р.

З метою реалізації Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки: освітня діяльність та проведення моніторингу якості освітніх програм та реалізації принципу «студентоцентрованого навчання» просимо долучитися здобувачів вищої освіти до анонімного анкетування за результатами навчання в ІІ семестрі 2021-2022 навчального року.

Анкета для студентів освітнього ступеня бакалавр, освітньої програми «Комп’ютерні науки»
https://forms.gle/Jqz1uRwb2Qd99TDYA

Анкета для студентів освітнього ступеня магістр, освітньої програми  «Комп’ютерні науки»
https://forms.gle/fMsMc93truGxJYYz6

          

Результати передсесійного анкетування студентів ступеня бакалавра освітньої програми 122 «Комп’ютерні науки» в 1 семестрі 2021/22 н.р.

В листопаді-грудні 2021 року кафедрою КНІТ було проведено анонімне анкетування студентів 1-4 курсів ступеня бакалавр та 1-2 курсів ступеня  магістр спеціальності «Комп’ютерні науки» денної форми навчання.

Усього в анкетуванні взяли участь 114 студентів. Для проведення опитування було підготовлено анкету, яка включала 20 питань.

Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися задоволеності вибором освітньої програми та її наповненості, академічної доброчесності, навчального навантаження та практики, поєднання навчання з роботою, організація навчального процесу  тощо.

Форма, за якою проводилось опитування: Анкета https://docs.google.com/forms/d/1eQnBvmDzcGoJS-cVONJlCy-kWhWxVxkMH9bIfgAEUhM/edit

Графічна візуалізація результатів опитування.

Повні результати анкетування

          

Результати передсесійного анкетування студентів ступеня магістра освітньої програми 122 «Комп’ютерні науки» в 1 семестрі 2021/22 н.р.

На питання: Задоволені інноваційністю методів викладання на спеціальності Комп’ютерні науки,  задоволені організацією та місцем проходження практики в Університеті,  задоволені можливостями отримання додаткових знань в Університеті (консультації, семінари, тренінги, сертифіковані курси) – більшість студентів відповіли, що задоволені.

Що сподобалось найбільше в університеті в поточному семестрі - розклад занять та відношення викладачів. Що найменше сподобалось в університеті в поточному семестрі – розклад занять. Найбільше сподобалась дисципліна – Операційні системи Unix. Якість викладання якої навчальної дисципліни, на Вашу думку, потребує покращення – немає таких дисциплін.

Чи співпали Ваші очікування щодо освітньої програми Вашої спеціальності з її реальним змістом, чи інформують Вас науково-педагогічні працівники про процедури дотримання академічної доброчесності – більшість відповіли «так».

Чи вважаєте  за доцільне організовувати та проводити більше зустрічей з роботодавцями та стейкхолдерами – кількість зустрічей достатня.

Чи задоволені  рівнем інформаційної та консультативної підтримки від викладачів та куратора – майже всі задоволені.

Чи порадили б  спеціальність Комп’ютерні науки своїм знайомим абітурієнтам – більшість студентів відповіли «так».

Чи працював одночасно з навчанням в семестрі –  більшість із студентів працює за фахом.

Чи задоволені  організацією навчального процесу за змішаною формою (частина дисциплін викладається дистанційно) - більшість задоволена.

Результати анкетування обговорені на кафедрі КНІТ (протокол №5 від 17.12.21 року), а також разом зі студентами та роботодавцями,  а також будуть використані у вдосконаленні освітнього процесу та освітніх програм.

Повні результати анкетування

          

Освітні програми 2021

Освітня програма 122 "Комп'ютерні науки" бакалавра 2021 

Освітня програма 122 "Комп'ютерні науки" магістра 2021 

          

Анкетування роботодавців

АНКЕТА ВИВЧЕННЯ ДУМКИ РОБОТОДАВЦІВ СТОСОВНО БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» У ПУЕТ 2021

АНКЕТА ВИВЧЕННЯ ДУМКИ РОБОТОДАВЦІВ СТОСОВНО МАГІСТЕРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» У ПУЕТ 2021

          

Результати анкетування стейкхолдерів  стосовно бакалаврської освітньої програми 122 «Комп’ютерні науки» в  2020/21 н.р.

В квітні 2021 р. проходило анонімне анкетування роботодавців стосовно освітньої програми 122 "Комп'ютерні науки" ступеня бакалавра.

Результати анкетування обговорені на розширеному засіданні кафедри ММСІ  11 травня 2021 р. (протокол №11).

Результати https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nXNJhlGTX8QWRdjxMJseRNiHYl3gQWU6k26jNck79_8/edit?usp=sharing

 

Результати анкетування стейкхолдерів  стосовно магістерської освітньої програми 122 «Комп’ютерні науки» в  2020/21 н.р.

В квітні 2021 р. проходило анонімне анкетування роботодавців стосовно освітньої програми 122 "Комп'ютерні науки" ступеня магістра.

Результати анкетування обговорені на розширеному засіданні кафедри ММСІ  11 травня 2021 р. (протокол №11).

Результати анкетування  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sx3NuWGyHV82DyvJyuJ8iQCO-aw-LSIX2FyTJlfBQfw/edit?usp=sharing

          

Анкетування роботодавців

АНКЕТА ВИВЧЕННЯ ДУМКИ РОБОТОДАВЦІВ СТОСОВНО  БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» У ПУЕТ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkf-LIXm8eHenZpCkCZ16KoN7QS7vodMnWCxwYBN3SGMSyZg/viewform?usp=sf_link

АНКЕТА ВИВЧЕННЯ ДУМКИ РОБОТОДАВЦІВ СТОСОВНО  МАГІСТЕРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» У ПУЕТ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOCxu4RpYAi3ol3tqO5I9GdLdH_ciPU3W-2qa9mVqjOmPg_A/viewform?usp=sf_link

          

Освітні програми

Освітня програма 122 "Комп'ютерні науки" бакалавра

Освітня програма 122 "Комп'ютерні науки" магістра

          

Проєкти освітніх програм 2021

Освітня програма 122 "Комп'ютерні науки" бакалавра

Освітня програма 122 "Комп'ютерні науки" магістра

          

Проєкти освітніх програм 2020

Освітня програма 122 "Комп'ютерні науки" бакалавра

          

Проєкти освітніх програм 2019

Освітня програма 122 "Комп'ютерні науки" бакалавра