Дисципліни

          

В 2023-2024 навчальному році кафедра КНІТ буде викладати наступні 59 дисциплін:

1) Для спеціальності Комп’ютерні науки:

Бакалаври

I курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”.

 1. Алгебра та геометрія
 2. Дискретна математика
 3. Математичний аналіз
 4. Правові основи діяльності в сфері інформаційних технологій та інформаційної безпеки
 5. Програмування І ч.1, ч.2
 6. Інтернет-технології
 7. Інформатика ч1, ч.2

ІІ курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”.

 1. Офісні комп’ютерні технології
 2. Організація та обробка електронної інформації
 3. Теорія ймовірностей і математична статистика
 4. Алгоритми і структури даних
 5. Архітектура обчислювальних систем
 6. Операційні системи та системне програмування
 7. Програмування ІІ
 8. Основи комп’ютерного дизайну
 9. Проектне навчання з курсу Програмування ІІ
 10. Математична логіка
 11. Теорія інформації та кодування

IІІ курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”.

 1. Елементи комбінаторної оптимізації
 2. Методи оптимізації та дослідження операцій
 3. Обробка зображень та мультімедіа
 4. Обчислювальні методи
 5. Платформи корпоративних інформаційних систем
 6. Проектне навчання з курсу Методи оптимізації та дослідження операцій
 7. Проектне навчання з курсу Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 8. Програмування та підтримка веб-застосувань
 9. Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 10. Теорія алгоритмів
 11. Теорія програмування

IV курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”.

 1. Курсовий проект з фаху
 2. Захист інформації
 3. Проектне навчання з курсу Інтернет-технології
 4. Проектне навчання з курсу Інформатика
 5. Проектування програмних систем
 6. Стандарти в інформаційних технологіях
 7. Інтелектуальні інформаційні системи
 8. Інформаційні мережі
 9. Розподілені інформаційно-аналітичні системи

Магістри

І курс

 1. Аналіз алгоритмів
 2. Бізнес аналіз та проєктний менеджмент в ІТ-галузі
 3. Курсовий проект з фаху
 4. Методології розробки та якість програмного забезпечення
 5. Операційні системи та сучасні архітектурні рішення у хмарних середовищах
 6. Основи наукових досліджень в інформатиці
 7. Сучасні методи оптимізації та їх програмування
 8. Технології зберігання аналізу даних
 9. Науковий семінар
 10. Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у закладах вищої освіти
 11. Практика перекладу в галузі інформатика (англійська мова)
 12. Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації
 13. Нейронно-мережеві технології в іфномратиці

2) Дисципліни загально університетського вибору:

Бакалаври

 1. Обробка зображень та мультімедіа
 2. Основи комп’ютерного дизайну

3) Дисципліни для інших спеціальностей:

Молодший бакалавр, бакалавр

 1. Вища математика
 2. Вища та прикладна математика
 3. Прикладна математика
 4. Фізика
 5. Інтернет-технології та соціальні медіа
 6. Web-аналітика
 7. Інформаційні технології та системи
 8. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології
 9. Прикладне програмне забезпечення

          

В 2022-2023 навчальному році кафедра КНІТ викладає наступні 58 дисциплін:

1. Для спеціальності Комп’ютерні науки:

Бакалаври

I курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”.

 1. Алгебра та геометрія
 2. Дискретна математика
 3. Математичний аналіз
 4. Правові основи діяльності в сфері інформаційних технологій та інформаційної безпеки
 5. Програмування І ч.1, ч.2
 6. Інтернет-технології

Інформатика ч1, ч.2
         
ІІ курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”.

 1. Математична логіка
 2. Офісні комп’ютерні технології
 3. Теорія ймовірностей і математична статистика
 4. Алгоритми і структури даних
 5. Архітектура обчислювальних систем
 6. Операційні системи та системне програмування
 7. Програмування ІІ
 8. Основи комп’ютерного дизайну
 9. Проектне навчання з курсу Програмування ІІ

IІІ курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”.

 1. Елементи комбінаторної оптимізації
 2. Методи оптимізації та дослідження операцій
 3. Обробка зображень та мультимедіа
 4. Обчислювальні методи
 5. Платформи корпоративних інформаційних систем
 6. Проектне навчання з курсу Методи оптимізації та дослідження операцій
 7. Проектне навчання з курсу Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 8. Програмування та підтримка веб-застосувань
 9. Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 10. Теорія алгоритмів
 11. Теорія програмування

IV курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”.

 1. Курсовий проект з фаху
 2. Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки
 3. Захист інформації
 4.  Проектне навчання з курсу Інтернет-технології
 5. Проектування програмних систем
 6. Стандарти в інформаційних технологіях
 7. Сучасні парадигми програмування
 8. Інтелектуальні інформаційні системи
 9.  Інформаційні мережі

Магістри

І курс

 1. Аналіз алгоритмів
 2. Курсовий проект з фаху
 3. Методології розробки та якість програмного забезпечення
 4. Операційні системи Unix
 5. Основи наукових досліджень в інформатиці
 6. Сучасні методи оптимізації та їх програмування
 7. Технології зберігання аналізу даних
 8. Інформаційні мережі
 9. Сучасні парадигми програмування
 10. Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації

2) Дисципліни загально університетського вибору:

Бакалаври

 1. Захист інформації
 2. Основи комп’ютерного дизайну

3) Дисципліни для інших спеціальностей.

Молодший бакалавр, бакалавр

 1. Вища математика
 2. Вища та прикладна математика
 3. Прикладна математика
 4. Фізика
 5. Інтернет-технології та соціальні медіа
 6. Web-аналітика
 7. Інтернет-технології в юридичній діяльності
 8. Інформаційні технології та системи
 9. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології
 10. Прикладне програмне забезпечення

          

В 2021-2022 навчальному році кафедра КНІТ  викладає 48 дисциплін для спеціальності «Комп’ютерні науки»:

Бакалаври

I курс

 1. Алгебра та геометрія
 2. Дискретна математика
 3. Математичний аналіз
 4. Організація та обробка електронної інформації
 5. Програмування І ч.1, ч.2
 6. Інтернет-технології
 7. Інформатика ч1, ч.2
 8. Навчальна практика. Вступ до фаху (Університетська освіта)

ІІ курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”.

 1. Математична логіка
 2. Теорія ймовірностей і математична статистика
 3. Алгоритми і структури даних
 4. Архітектура обчислювальних систем
 5. Операційні системи та системне програмування
 6. Програмування ІІ
 7. Основи комп’ютерного дизайну
 8. Проектне навчання з курсу Програмування ІІ

IІІ курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”.

 1. Методи оптимізації та дослідження операцій
 2. Програмування та підтримка веб-застосувань
 3. Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 4. Теорія алгоритмів
 5. Теорія програмування
 6. Обчислювальні методи
 7. Проектне навчання з курсу Методи оптимізації та дослідження операцій
 8. Проектне навчання з курсу Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 9. Елементи комбінаторної оптимізації
 10. Платформи корпоративних інформаційних систем
 11. Обробка зображень та мультимедіа

IV курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”.

 1. Захист інформації
 2. Курсовий проект з фаху
 3. Проектування програмних систем
 4. Стандарти в інформаційних технологіях
 5. Інтелектуальні інформаційні системи
 6. Інформаційні мережі
 7. Розподілені інформаційно-аналітичні системи

Магістри

І курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”

 1. Аналіз алгоритмів
 2. Курсовий проект з фаху
 3. Науковий семінар
 4. Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ
 5. Основи наукових досліджень в інформатиці
 6. Проектне навчання з курсу Сучасні методи оптимізації та їх програмування
 7. Сучасні методи оптимізації та їх програмування
 8. Комп’ютерний аналіз статистичних даних
 9. Нейронно-мережеві технології в інформатиці
 10. Операційні системи Unix
 11. Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації

Дисципліни загально університетського вибору:

 1. Алгоритми і структури даних
 2. Обробка зображень та мультимедіа

Дисципліни для інших спеціальностей:

Молодший бакалавр, бакалавр:

 1. Вища математика
 2. Вища та прикладна математика
 3. Прикладна математика
 4. Фізика